دانلود زیرنویس فیلم Zeta: When the Dead Awaken 2019 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Zeta: When the Dead Awaken 2019 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Zeta: When the Dead Awaken 2019 دیون (جف اسمیت) شاهد اتفاق عجیبی است که دوستی که او کتک می زند ناگهان گردن پرستار را گاز می گیرد و تبدیل به یک آدمخوار می شود. پس از آن، حملات زامبی ها به سرعت در مدرسه و خیابان ها اتفاق می افتد، بنابراین دیون