چگونه از دست مزاحم تلفنی خلاص شویم؟

چگونه از دست مزاحم تلفنی خلاص شویم؟

ایسنا/همدان یک وکیل یک پایه دادگستری در همدان اعلام کرد: مزاحمت تلفنی یکی از جرائمی است که با توسعه و گسترش وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به ویژه در بستر فضای مجازی نمود بیشتری پیدا کرده و کمتر کسی است که تجربه لااقل یک بار مزاحمت تلفنی را به انحای مختلف نداشته باشد. سعید