20 بازی پرفروش سپتامبر 2022 معرفی شدند

20 بازی پرفروش سپتامبر 2022 معرفی شدند

به گزارش نيوز اسکاي و به نقل از gametplay پرفروش‌ترین بازی‌های ماه سپتامبر شامل چند بازی جدید منتشر شده است، در حالی که برخی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال قبل همچنان قوی هستند. 20 بازی پرفروش ماه سپتامبر فاش شد و به طلسم خشکی قابل توجه در صنعت بازی برای سال 2022 پایان داد. با شش