برگزاری مراسم بزرگداشت سعید ارباب شیرانی

برگزاری مراسم بزرگداشت سعید ارباب شیرانی

مراسم بزرگداشت سعید ارباب شیرانی، مترجم و مولف فقید برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، این مراسم توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز دوشنبه (۲۹ آذرماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در فضای مجازی برگزار می‌شود. در این مراسم حسن بلخاری – رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی -، مجدالدین کیوانی – عضو شورای عالی