برگزاری نشست «آشنایی با صنعت رنگ، پوشش و چسب»

برگزاری نشست «آشنایی با صنعت رنگ، پوشش و چسب»

انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان با همکاری اتحادیه انجمن های علمی مهندسی شیمی و نفت و پلیمر کشور، نشست «آشنایی با صنعت رنگ، پوشش و چسب» را برگزار می کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “آشنایی اولیه با صنعت رنگ”، “پوشش و چسب”، “مواد اولیه و تجهیزات” و “کاربردها و فرصت های شغلی

دستگاه سیل وکیوم

معرفی رضا بهرام توسط آپ سانگ